Świadomość narodowa

19 sierpnia 2021 Ewa 0

Ziemia ojczysta przez wiele lat była pod okupacją wojsk radzieckich, które doszczętnie grabiły jej skarby i dobra narodowe. Jednak Polacy, mimo wszystkich restrykcji oraz obostrzeń, nie poddawali się, dzielnie walcząc o wolny kraj. To miłość gorejąca w ich sercach pozwoliła na odzyskanie niepodległości, którą każdy obywatel do dnia dzisiejszego posiada. Z tego powodu, niezwykle ważne jest, aby młode pokolenie znało przeszłość ojczyzny i posiadało poczucie tożsamości narodowej, ponieważ tylko wtedy możliwe będzie zachowanie wiecznej wolności. Podręcznik “Historia 3” umożliwia młodzieży zrozumienie sensu wszystkich zrywów niepodległościowych oraz nieorganicznej miłości do ziemi ojczystej.

Troska o kraj

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/historia-podrecznik-liceum-i-technikum-klasa-3-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-jaroslaw-czubaty-p-1543271.html) stanowi dla młodych ludzi cenną dawkę wiedzy o przeszłych losach ojczyzny. Książka nie tylko zawiera szczegółowe opisy walk, ale przede wszystkim pokazuje młodzieży jak ogromną rolę odgrywała Polska w sercach tamtejszych ludzi. Silna wola walki, determinacja, zaangażowanie oraz prawdziwa chęć zwycięstwa – to klucz do osiągnięcia sukcesu. Podręcznik uświadamia uczniom, że te fundamentalne cechy charakteru są ponadczasowe, dlatego również i dziś każdy obywatel powinien je posiadać. Tak doskonale skomponowana książka nie tylko umożliwia nauczycielom skuteczne przekazanie wiedzy, ale również pobudzenie w młodzieży ducha narodowego, który będzie bronił ojczyzny oraz całego polskiego społeczeństwa.

Miłość to podstawa


Autorzy ( Jarosław Czubaty, Piotr Szlanta ) wydali całą serię podręczników, które stanowią ciąg zdarzeń historycznych. W ten sposób uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę o nowe wiadomości, będące skarbem polskiej kultury narodowej. Książki mają za zadanie nie tylko przekazywać wiedzę z zakresu ważnych wydarzeń historycznych, ale również zakorzeniać w sercach przyszłych pokoleń miłość do drugiego człowieka, która będzie miała wymiar zbiorowy. Takie wzajemne szanowanie na pewno zaowocuje w przyszłości i sprawi, że kraj pozostanie wolny.