Świadomość narodowa

19 sierpnia 2021 Ewa 0

Ziemia ojczysta przez wiele lat była pod okupacją wojsk radzieckich, które doszczętnie grabiły jej skarby i dobra narodowe. Jednak Polacy, mimo wszystkich restrykcji oraz obostrzeń, nie poddawali się, dzielnie walcząc o wolny kraj. To miłość gorejąca w ich sercach pozwoliła na odzyskanie niepodległości, którą każdy obywatel do dnia dzisiejszego posiada. Z tego powodu, niezwykle ważne jest, aby młode pokolenie znało przeszłość ojczyzny i posiadało poczucie tożsamości narodowej, ponieważ tylko wtedy możliwe będzie zachowanie wiecznej wolności. Podręcznik “Historia 3” umożliwia młodzieży zrozumienie sensu wszystkich zrywów niepodległościowych oraz nieorganicznej miłości do ziemi ojczystej.

Troska o kraj

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/historia-podrecznik-liceum-i-technikum-klasa-3-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-jaroslaw-czubaty-p-1543271.html) stanowi dla młodych ludzi cenną dawkę wiedzy o przeszłych losach ojczyzny. Książka nie tylko zawiera szczegółowe opisy walk, ale przede wszystkim pokazuje młodzieży jak ogromną rolę odgrywała Polska w sercach tamtejszych ludzi. Silna wola walki, determinacja, zaangażowanie oraz prawdziwa chęć zwycięstwa – to klucz do osiągnięcia sukcesu. Podręcznik uświadamia uczniom, że te fundamentalne cechy charakteru są ponadczasowe, dlatego również i dziś każdy obywatel powinien je posiadać. Tak doskonale skomponowana książka nie tylko umożliwia nauczycielom skuteczne przekazanie wiedzy, ale również pobudzenie w młodzieży ducha narodowego, który będzie bronił ojczyzny oraz całego polskiego społeczeństwa.

Miłość to podstawa


Autorzy ( Jarosław Czubaty, Piotr Szlanta ) wydali całą serię podręczników, które stanowią ciąg zdarzeń historycznych. W ten sposób uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę o nowe wiadomości, będące skarbem polskiej kultury narodowej. Książki mają za zadanie nie tylko przekazywać wiedzę z zakresu ważnych wydarzeń historycznych, ale również zakorzeniać w sercach przyszłych pokoleń miłość do drugiego człowieka, która będzie miała wymiar zbiorowy. Takie wzajemne szanowanie na pewno zaowocuje w przyszłości i sprawi, że kraj pozostanie wolny.

 

Dobry wybór przedmiotów rozszerzonych

16 sierpnia 2021 Ewa 0

Przed zapisaniem się do szkoły średniej, należy odpowiedzieć sobie na jedno, ważne pytanie – z jakimi przedmiotami chce się mieć do czynienia w wersji rozszerzonej? Jest to bardzo ważne pytanie, które będzie miało wpływ na przyszłość – co najważniejsze na egzamin dojrzałości. Nie można zapomnieć o tym, że dodatkowe przedmioty zdaje się tylko na poziomie rozszerzonym. Osoby, które nie czują się pewnie z historią, powinny zdecydować się na naukę w zakresie podstawowym. Całkiem możliwe, że będą oni bazować na książce pt. Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl w trzeciej klasie.

Ważne daty i wydarzenia


Autorami tego podręcznika są Jarosław Czubaty i Piotr Szlanty. To oni razem z wydawnictwem WSiP po raz ostatni w szkole średniej, postanowili przedstawić uczniom najważniejsze daty i wydarzenia w zakresie podstawowym. Podręcznik “Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” obejmuje okres od 1815 roku do okresu międzywojennego. Nie tylko w ujęciu Polski, ale również Europy. W tym to właśnie czasie Polska na pewien czas zniknęła z mapy Europy, rozerwana przez rozbiory. Na szczęście po I wojnie światowej, nazwa “Polska” na nowo pojawiła się na mapie Europy.

Autorzy wszystkie najważniejsze wydarzenia uporządkowali chronologicznie, aby ich przyswojenie nie sprawiało żadnych problemów. Wspomniane wydarzenia zostały tu pokazane m.in. po to, aby uświadomić innym, jakie miały one znaczenie dla późniejszych pokoleń, które z dumą mogły nazywać siebie już Polakami. Książka to wiele nowych tematów, które nie były poruszane w poprzednich latach, ale także uzupełnienie tego, co uczniowie powinni już wiedzieć.

Na samym końcu można znaleźć notki podsumowujące, które wyszczególniają najważniejsze fakty historyczne. Takich, o których żaden uczeń nie powinien zapomnieć. Nie tylko na sprawdzianie z historii, ale także później – w życiu dorosłym.